EFOP-1.3.7.-17-2017-00062

EFOP logo

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7.-17-2017-00062

Projekt összköltsége: 49.999.795 Ft

Támogatás összege: 49.999.795 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31

Támogatást igénylő:           EuroConsult Alapítvány

Konzorciumi tagok:                       Ösküi Római Katolikus Plébánia

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány

 

JELEN PROGRAM fő célkitűzése, olyan közösségi terek létrehozása, fejlesztése, amely segítik a társadalom szövetének erősödését a hátrányos helyzetű, elesett, leszakadó emberek szellemi, közösségi felemelésével, segítésével. A plébániai közösség elhivatottságával a különböző identitású emberek beilleszkedését segíti, egyben nemzetiségük értékeinek kibontakozását támogatja. Ami egyben a társadalmi integrációt gazdagítja és segíti a következőkkel:

Szemlélet formálásával, társadalmi érzékenyítéssel, generációs együttélés javításával, hitéleti tevékenység karitatív bővítésével, önérdek érvényesítés javításával, áldozattá válás és szenvedélybetegségek megelőzésére való támogatásával.

Célkitűzés másik fele a programsorozattal: a munkanélküliség csökkentése, a munkába állás segítése az ösküi hátrányos helyzetű személyek azon csoportjai számára, akik Öskün és vonzáskörzetében élő romák, fogyatékkal élő, demens, idős illetve hajléktalan személyek, valamint a 272/2014 (XI.%.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének a 4.5.3 pontja szerint „hátrányos helyzetű” személyek, az alábbiak szerint:

  • a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
  • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést,
  • a megváltozott munkaképességűek,
  • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
  • az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
  • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
  • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.